Skip to main content

Stornirati značenje

šta znači Stornirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Stornirati (ital. stornare stuknuti, suzbi-ti; skrenuti)trgovina: dovesti u red; ispraviti grešku u pisanju ili računanju) ne precr-tavanjem, nego otpisivanjem i prepisiva-njem); ispraviti grešku u knjiženju protivnom pozicijom (stavkom); poništiti, poništavati (narudžbinu itd.).

Reč Stornirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (итал. сторнаре стукнути, сузби-ти; скренути) трг. довести у ред; исправити грешку у писању или рачунању) не прецр-тавањем, него отписивањем и преписива-њем); исправити грешку у књижењу противном позицијом (ставком); поништити, поништавати (наруджбину итд.).


Sto Sto je imenica za broj koji dolazi posle broja 99, a Iza broja 101. ...
STOMAČNI VIRUS Leto je vreme kada se zbog visoke temperature namernice brže kvare, a ...
Stohastika veština pogađanja, veština pogađanja onoga što je tačno; učenje o o...
Storno trg. ispravljanje pogrešno uknjižene stavke otpisivanjem i prepisiv...
Stornirati trg. dovesti u red; ispraviti grešku u pisanju ili računanju) ne pre...
Stopirati zaustaviti, zaustavljati ; stati, zaustaviti se....
Sve reči na slovo s