Skip to main content

Storno značenje

šta znači Storno

Na latinici: Definicija i značenje reči Storno (ital. storno)trgovina: ispravljanje pogrešno uknjižene stavke otpisivanjem i prepisivanjem, protivna pozicija, stanka (u knjigovodstvu);isto znači i ritorno.

Reč Storno sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (итал. сторно) трг. исправљање погрешно укњижене ставке отписивањем и преписивањем, противна позиција, станка (у књиговодству); уп. риторно.


Sto Sto je imenica za broj koji dolazi posle broja 99, a Iza broja 101. ...
STOMAČNI VIRUS Leto je vreme kada se zbog visoke temperature namernice brže kvare, a ...
Stohastika veština pogađanja, veština pogađanja onoga što je tačno; učenje o o...
Storno trg. ispravljanje pogrešno uknjižene stavke otpisivanjem i prepisiv...
Stornirati trg. dovesti u red; ispraviti grešku u pisanju ili računanju) ne pre...
Stopirati zaustaviti, zaustavljati ; stati, zaustaviti se....
Sve reči na slovo s