Skip to main content

štokfiš značenje

šta znači štokfiš

Na latinici: Definicija i značenje reči štokfiš (nem. Stockfisch) kuv. suvi bakalar (riba).

Reč štokfiš sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нем. Стоцкфисцх) кув. суви бакалар (риба).


Sto Sto je imenica za broj koji dolazi posle broja 99, a Iza broja 101. ...
STOMAČNI VIRUS Leto je vreme kada se zbog visoke temperature namernice brže kvare, a ...
Stohastika veština pogađanja, veština pogađanja onoga što je tačno; učenje o o...
Storno trg. ispravljanje pogrešno uknjižene stavke otpisivanjem i prepisiv...
Stornirati trg. dovesti u red; ispraviti grešku u pisanju ili računanju) ne pre...
Stopirati zaustaviti, zaustavljati ; stati, zaustaviti se....
Sve reči na slovo s