Skip to main content

štoperica značenje

šta znači štoperica

Na latinici: Definicija i značenje reči štoperica (eng. stop-watch) hronoskop na zaustavljanje, časovnik za tačno merenje vremena (vrsta džepnog ili ručnog časovnika sa velikom sekundnom kazaljkom koja skače i koja se, pritiskom na naročito dugmence, zaustavlja); upotrebljava se po-glavito pri trkama i drugim utakmicama gde je glavno utvrćivanje brzine.

Reč štoperica sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (енг. стоп-wатцх) хроноскоп на заустављање, часовник за тачно мерење времена (врста джепног или ручног часовника са великом секундном казаљком која скаче и која се, притиском на нарочито дугменце, зауставља); употребљава се по-главито при тркама и другим утакмицама где је главно утврћивање брзине.


Sto Sto je imenica za broj koji dolazi posle broja 99, a Iza broja 101. ...
STOMAČNI VIRUS Leto je vreme kada se zbog visoke temperature namernice brže kvare, a ...
Stohastika veština pogađanja, veština pogađanja onoga što je tačno; učenje o o...
Storno trg. ispravljanje pogrešno uknjižene stavke otpisivanjem i prepisiv...
Stornirati trg. dovesti u red; ispraviti grešku u pisanju ili računanju) ne pre...
Stopirati zaustaviti, zaustavljati ; stati, zaustaviti se....
Sve reči na slovo s