Skip to main content

Sugerisati značenje

šta znači Sugerisati

Na latinici: Definicija i značenje reči Sugerisati (latinski suggerere) „podmetnuti", uliti kome što u glavu, izdahnuti koga čim, uplivisati, duhovno uticati na volju, mišljenje ili osećanje nekoga, uticati na koga da učini što; naročito: hipnotiziranom narediti nešto što će ovaj morati da izvrši u toku svoga hipno-tičkog sna ili tek kad se probudi.

Reč Sugerisati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. суггерере) „подметнути", улити коме што у главу, издахнути кога чим, упливисати, духовно утицати на вољу, мишљење или осећање некога, утицати на кога да учини што; нарочито: хипнотизираном наредити нешто што ће овај морати да изврши у току свога хипно-тичког сна или тек кад се пробуди.


Sugilacija med. podliv krvi, naselost krvi, modrica; fig. ruganje, gr-đenje....
Sugestija ulivanje kome u glavu, uticanje na koga, uplivisanje, nadahnuće nek...
Sugestivan sposoban za vršenje sugestije, uplivan, uticajan; koji draži čulnos...
Sugestibilan podložan hipnozi; nagovorljiv. ...
Sugerisati „podmetnuti", uliti kome što u glavu, izdahnuti koga čim, uplivisat...
Sve reči na slovo s