Skip to main content

Sugestivan značenje

šta znači Sugestivan

Na latinici: Definicija i značenje reči Sugestivan (od latinske reči: suggestivus) sposoban za vršenje sugestije, uplivan, uticajan; koji draži čulnost, privlačan; sugestivna ličnost • ličnost naročito sposobna da utiče na druge; sugestivna terapijamedicina: lečenje sugestijom i hipnozom (deo psihoterapije).

Reč Sugestivan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. суггестивус) способан за вршење сугестије, упливан, утицајан; који дражи чулност, привлачан; сугестивна личност • личност нарочито способна да утиче на друге; сугестивна терапија мед. лечење сугестијом и хипнозом (део психотерапије).


Sugilacija med. podliv krvi, naselost krvi, modrica; fig. ruganje, gr-đenje....
Sugestija ulivanje kome u glavu, uticanje na koga, uplivisanje, nadahnuće nek...
Sugestivan sposoban za vršenje sugestije, uplivan, uticajan; koji draži čulnos...
Sugestibilan podložan hipnozi; nagovorljiv. ...
Sugerisati „podmetnuti", uliti kome što u glavu, izdahnuti koga čim, uplivisat...
Sve reči na slovo s