Skip to main content

Sunđer značenje

šta znači Sunđer

Na latinici: Definicija i značenje reči Sunđer (tur. sunger)zoologija: spužva, Euspongia officinalis; spužva za brisanje.

Reč Sunđer sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (тур. сунгер) зоол. спужва, Еуспонгиа оффициналис; спужва за брисање.


Sunjatsenizam kineski narodnooslobodilač-ki pokret, koji je osnovao kineski revoluc...
Sunetiti obrezati, obrezivati mušku decu . ...
Suniti pl. članovi islamske sekte koji, sem Korana, smatraju obaveznim sam...
Sunet pravilo, zakon, Prorokov propis ; obred obrezivanja muške dece kod ...
Sunđer zool. spužva, Euspongia officinalis; spužva za brisanje....
Sunamitizam oživljavajuće dejstvo što ga ima na stare, po prirodnom verovanju, bl...
Sve reči na slovo s