Skip to main content

Sunjatsenizam značenje

šta znači Sunjatsenizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Sunjatsenizam kineski narodnooslobodilač-ki pokret, koji je osnovao kineski revolucionar-demokrat Sun-Jat-Sen (1866— 1925.godina:); učenje Sun-Jat-Senovo sadrži tri glavna načela: a) nacionalnu nezavisnost (nacionalizam); b) uvođenje demokratske republike (demokratija); v) spro-vođenje socijalnih reformi, koje olak-šavaju život narodnih masa (narodno blagostanje).

Reč Sunjatsenizam sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: кинески народноослободилач-ки покрет, који је основао кинески револуционар-демократ Сун-Јат-Сен (1866— 1925. год.); учење Сун-Јат-Сеново садржи три главна начела: а) националну независност (национализам); б) увођење демократске републике (демократија); в) спро-вођење социјалних реформи, које олак-шавају живот народних маса (народно благостање).


Sunjatsenizam kineski narodnooslobodilač-ki pokret, koji je osnovao kineski revoluc...
Sunetiti obrezati, obrezivati mušku decu . ...
Suniti pl. članovi islamske sekte koji, sem Korana, smatraju obaveznim sam...
Sunet pravilo, zakon, Prorokov propis ; obred obrezivanja muške dece kod ...
Sunđer zool. spužva, Euspongia officinalis; spužva za brisanje....
Sunamitizam oživljavajuće dejstvo što ga ima na stare, po prirodnom verovanju, bl...
Sve reči na slovo s