Skip to main content

Suvereni značenje

šta znači Suvereni

Na latinici: Definicija i značenje reči Suvereni (fr. souverain) pr. najveći, najviši, nenadmašan; vrhovni, neograničen; neprikosnoven; suverena država slobodna i nezavisna država.

Reč Suvereni sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. соувераин) пр. највећи, највиши, ненадмашан; врховни, неограничен; неприкосновен; суверена држава слободна и независна држава.


Suverenitet vrhovna vlast, neograničena vlast; potpuna državna nezavisnost; nep...
Suvereni pr. najveći, najviši, nenadmašan; vrhovni, neograničen; neprikosnov...
Suveren neograničeni gospodar, samodržac; vladar....
Sve reči na slovo s