Skip to main content

Suverenitet značenje

šta znači Suverenitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Suverenitet (fr. souverainete) vrhovna vlast, neograničena vlast; potpuna državna nezavisnost; neprikosnovenost.

Reč Suverenitet napisana unazad: suverenitet i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. соувераинете) врховна власт, неограничена власт; потпуна државна независност; неприкосновеност.

Slično: 
Suverenitet vrhovna vlast, neograničena vlast; potpuna državna nezavisnost; nep...
Suvereni pr. najveći, najviši, nenadmašan; vrhovni, neograničen; neprikosnov...
Suveren neograničeni gospodar, samodržac; vladar....
Sve reči na slovo s