Skip to main content

Tamandu značenje

Šta znači Tamandu

Na latinici: Definicija i značenje reči Tamandu (braz. tamandua)zoologija: mravojedac, južnoamerički bezubi sisar.

Reč Tamandu napisana unazad: udnamat

Tamandu se sastoji od 7 slova.

Šta je Tamandu

На Ћирилици: (браз. тамандуа) зоол. мравоједац, јужноамерички безуби сисар.

Slično: 
Tamtam gong, kineski ili indijski ručni doboš od slitine bakra i belog lima...
Tamponirati začepiti, zapušiti, zatisnut; med. staviti tampon, zaustaviti krv ....
Tamponaža rud. 1. svi radovi kojima je cilj da se odvoje slojevi vode od sloj...
Tampon zapušač, čep; ned. zapušač od vate, gaze, šarpije i dr. koji se stav...
Tamiz uglačana vunena tkanina....
Tambur-mažor podoficir starešina dobošara i trubača u puku....
Sve reči na slovo t