Skip to main content

Tamtam značenje

Šta znači Tamtam

Na latinici: Definicija i značenje reči Tamtam (kin.) gong, kineski ili indijski ručni doboš od slitine bakra i belog lima, u obliku okrugle ploče, u koji se udara maljicom;figurativno: vašarska galama, graja, buka.

Reč Tamtam napisana unazad: matmat

Tamtam se sastoji od 6 slova.

Šta je Tamtam

На Ћирилици: (кин.) гонг, кинески или индијски ручни добош од слитине бакра и белог лима, у облику округле плоче, у који се удара маљицом; фиг. вашарска галама, граја, бука.

Slično: 
Tamtam gong, kineski ili indijski ručni doboš od slitine bakra i belog lima...
Tamponirati začepiti, zapušiti, zatisnut; med. staviti tampon, zaustaviti krv ....
Tamponaža rud. 1. svi radovi kojima je cilj da se odvoje slojevi vode od sloj...
Tampon zapušač, čep; ned. zapušač od vate, gaze, šarpije i dr. koji se stav...
Tamiz uglačana vunena tkanina....
Tambur-mažor podoficir starešina dobošara i trubača u puku....
Sve reči na slovo t