Skip to main content

Tambur-mažor značenje

Šta znači Tambur-mažor

Na latinici: Definicija i značenje reči Tambur-mažor (fr. tambour-major) podoficir starešina dobošara i trubača u puku.

Reč Tambur-mažor napisana unazad: rožam-rubmat

Tambur-mažor se sastoji od 12 slova.

Šta je Tambur-mažor

На Ћирилици: (фр. тамбоур-мајор) подофицир старешина добошара и трубача у пуку.

Slično: 
Tamtam gong, kineski ili indijski ručni doboš od slitine bakra i belog lima...
Tamponirati začepiti, zapušiti, zatisnut; med. staviti tampon, zaustaviti krv ....
Tamponaža rud. 1. svi radovi kojima je cilj da se odvoje slojevi vode od sloj...
Tampon zapušač, čep; ned. zapušač od vate, gaze, šarpije i dr. koji se stav...
Tamiz uglačana vunena tkanina....
Tambur-mažor podoficir starešina dobošara i trubača u puku....
Sve reči na slovo