Skip to main content

Tamarind značenje

Šta znači Tamarind

Na latinici: Definicija i značenje reči Tamarind (ital.,od španske reči: tamarindo, od latinske reči: Tata-rindus indica)botanika: afrička i istočnoindij-ska kisela urma, od koje se pravi pekmez koji se upotrebljava kao blago sredstvo za čišćenje.

Reč Tamarind napisana unazad: dniramat

Tamarind se sastoji od 8 slova.

Šta je Tamarind

На Ћирилици: (итал., шп. тамариндо, нлат. Тата-риндус индица) бот. афричка и источноиндиј-ска кисела урма, од које се прави пекмез који се употребљава као благо средство за чишћење.

Slično: 
Tamtam gong, kineski ili indijski ručni doboš od slitine bakra i belog lima...
Tamponirati začepiti, zapušiti, zatisnut; med. staviti tampon, zaustaviti krv ....
Tamponaža rud. 1. svi radovi kojima je cilj da se odvoje slojevi vode od sloj...
Tampon zapušač, čep; ned. zapušač od vate, gaze, šarpije i dr. koji se stav...
Tamiz uglačana vunena tkanina....
Tambur-mažor podoficir starešina dobošara i trubača u puku....
Sve reči na slovo t