Skip to main content

Tambula značenje

Šta znači Tambula

Na latinici: Definicija i značenje reči Tambula (arap.) crnački doboš od drveta.

Reč Tambula napisana unazad: alubmat

Tambula se sastoji od 7 slova.

Šta je Tambula

На Ћирилици: (арап.) црначки добош од дрвета.

Slično: 
Tamtam gong, kineski ili indijski ručni doboš od slitine bakra i belog lima...
Tamponirati začepiti, zapušiti, zatisnut; med. staviti tampon, zaustaviti krv ....
Tamponaža rud. 1. svi radovi kojima je cilj da se odvoje slojevi vode od sloj...
Tampon zapušač, čep; ned. zapušač od vate, gaze, šarpije i dr. koji se stav...
Tamiz uglačana vunena tkanina....
Tambur-mažor podoficir starešina dobošara i trubača u puku....
Sve reči na slovo t