Skip to main content

Tambur značenje

Šta znači Tambur

Na latinici: Definicija i značenje reči Tambur (fr. tambour,od italijanske reči: tamburo) 1. doboš; dobošar; 2. zaklon nad vratima od vetra, kiše, zime islično:; 3. arh. deo građevine oblika valjka, cilindra, ili mnogougla na kome leži kube; 4. pokrivena platforme železničkog vagona; 5. vrsta veza.

Reč Tambur napisana unazad: rubmat

Tambur se sastoji od 6 slova.

Šta je Tambur

На Ћирилици: (фр. тамбоур, итал. тамбуро) 1. добош; добошар; 2. заклон над вратима од ветра, кише, зиме и сл.; 3. арх. део грађевине облика ваљка, цилиндра, или многоугла на коме лежи кубе; 4. покривена платформе железничког вагона; 5. врста веза.

Slično: 
Tamtam gong, kineski ili indijski ručni doboš od slitine bakra i belog lima...
Tamponirati začepiti, zapušiti, zatisnut; med. staviti tampon, zaustaviti krv ....
Tamponaža rud. 1. svi radovi kojima je cilj da se odvoje slojevi vode od sloj...
Tampon zapušač, čep; ned. zapušač od vate, gaze, šarpije i dr. koji se stav...
Tamiz uglačana vunena tkanina....
Tambur-mažor podoficir starešina dobošara i trubača u puku....
Sve reči na slovo t