Skip to main content

Tambura značenje

Šta znači Tambura

Na latinici: Definicija i značenje reči Tambura (arap. tanbur,od turske reči: tanbura) muz. poznati muzički instrument sa četiri do šest metalnih žica.

Reč Tambura napisana unazad: arubmat

Tambura se sastoji od 7 slova.

Šta je Tambura

На Ћирилици: (арап. танбур, тур. танбура) муз. познати музички инструмент са четири до шест металних жица.

Slično: 
Tamtam gong, kineski ili indijski ručni doboš od slitine bakra i belog lima...
Tamponirati začepiti, zapušiti, zatisnut; med. staviti tampon, zaustaviti krv ....
Tamponaža rud. 1. svi radovi kojima je cilj da se odvoje slojevi vode od sloj...
Tampon zapušač, čep; ned. zapušač od vate, gaze, šarpije i dr. koji se stav...
Tamiz uglačana vunena tkanina....
Tambur-mažor podoficir starešina dobošara i trubača u puku....
Sve reči na slovo t