Skip to main content

Tesarotipija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči način upisivanja imena, slova i dr. na geografske karte i planove pomoću točkića sa azbukom (naziv po prona-lazaču, Italijanu Angelo Tessaro).

Reč Tesarotipija napisana unazad: ajipitoraset i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: начин уписивања имена, слова и др. на географске карте и планове помоћу точкића са азбуком (назив по прона-лазачу, Италијану Ангело Тессаро).

Slično: 
Testudo lat. testudo kornjača) ned. kornjač-nik ; vrsta zavoja koji se stavl...
Testifikacija svedočenje, posvedočenje, dokazivanje svedocima....
Testitis med. zapaljenje semenjaka . ...
Testis klasikus prav. verodostojan svedok. ...
Testirati za-veštati, pismeno izložiti svoju poslednju volju, napisati zavešt...
Testimonijui svedočanstvo, uverenje, potvrda....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači