Skip to main content

Testitis značenje

šta znači Testitis

Na latinici: Definicija i značenje reči Testitis (latinski testiculus mudo)medicina: zapaljenje semenjaka (jaja, muda).

Reč Testitis napisana unazad: sititset i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. тестицулус мудо) мед. запаљење семењака (јаја, муда).

Slično: 
Testudo lat. testudo kornjača) ned. kornjač-nik ; vrsta zavoja koji se stavl...
Testifikacija svedočenje, posvedočenje, dokazivanje svedocima....
Testitis med. zapaljenje semenjaka . ...
Testis klasikus prav. verodostojan svedok. ...
Testirati za-veštati, pismeno izložiti svoju poslednju volju, napisati zavešt...
Testimonijui svedočanstvo, uverenje, potvrda....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači