Skip to main content

Testirati značenje

šta znači Testirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Testirati (latinski testari svedočiti, posvedočiti; zavepggati, napraviti zaveštanje) za-veštati, pismeno izložiti svoju poslednju volju, napisati zaveštanje, potvrditi uredno pohađanje univerzitetskih predavanja (potpisom profesora u upisnici).

Reč Testirati napisana unazad: itaritset i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. тестари сведочити, посведочити; завепггати, направити завештање) за-вештати, писмено изложити своју последњу вољу, написати завештање, потврдити уредно похађање универзитетских предавања (потписом професора у уписници).

Slično: 
Testudo lat. testudo kornjača) ned. kornjač-nik ; vrsta zavoja koji se stavl...
Testifikacija svedočenje, posvedočenje, dokazivanje svedocima....
Testitis med. zapaljenje semenjaka . ...
Testis klasikus prav. verodostojan svedok. ...
Testirati za-veštati, pismeno izložiti svoju poslednju volju, napisati zavešt...
Testimonijui svedočanstvo, uverenje, potvrda....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači