Skip to main content

Teskera značenje

šta znači Teskera

Na latinici: Definicija i značenje reči Teskera (arap. tadkira,od turske reči: tezkere podsetni-ca) pismeno, cedulja; pismena dozvola, putna isprava; potvrda; poziv.

Reč Teskera napisana unazad: arekset i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (арап. тадкира, тур. тезкере подсетни-ца) писмено, цедуља; писмена дозвола, путна исправа; потврда; позив.

Slično: 
Testudo lat. testudo kornjača) ned. kornjač-nik ; vrsta zavoja koji se stavl...
Testifikacija svedočenje, posvedočenje, dokazivanje svedocima....
Testitis med. zapaljenje semenjaka . ...
Testis klasikus prav. verodostojan svedok. ...
Testirati za-veštati, pismeno izložiti svoju poslednju volju, napisati zavešt...
Testimonijui svedočanstvo, uverenje, potvrda....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači