Skip to main content

Testamentarni značenje

šta znači Testamentarni

Na latinici: Definicija i značenje reči Testamentarni (latinski testamentarius) zave-štajni, oporučni, koji se tiče zaveštanja, oporuke.

Reč Testamentarni napisana unazad: inratnematset i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. тестаментариус) заве-штајни, опоручни, који се тиче завештања, опоруке.

Slično: 
Testudo lat. testudo kornjača) ned. kornjač-nik ; vrsta zavoja koji se stavl...
Testifikacija svedočenje, posvedočenje, dokazivanje svedocima....
Testitis med. zapaljenje semenjaka . ...
Testis klasikus prav. verodostojan svedok. ...
Testirati za-veštati, pismeno izložiti svoju poslednju volju, napisati zavešt...
Testimonijui svedočanstvo, uverenje, potvrda....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači