Skip to main content

Testatoran značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od latinske reči: testatorius) koji se tiče volje zaveštača, koji je prema volji zaveštača.

Reč Testatoran napisana unazad: narotatset i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. тестаториус) који се тиче воље завештача, који је према вољи завештача.

Slično: 
Testudo lat. testudo kornjača) ned. kornjač-nik ; vrsta zavoja koji se stavl...
Testifikacija svedočenje, posvedočenje, dokazivanje svedocima....
Testitis med. zapaljenje semenjaka . ...
Testis klasikus prav. verodostojan svedok. ...
Testirati za-veštati, pismeno izložiti svoju poslednju volju, napisati zavešt...
Testimonijui svedočanstvo, uverenje, potvrda....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači