Skip to main content

Testes značenje

šta znači Testes

Na latinici: Definicija i značenje reči Testes (latinski testis svedok) pl. svedoci; alatinski žlezdani organi u kojima se stvaraju muške oplodne ćelije, muške spolne žlezde, semnici („svedocima" su nazvane zbog toga što se kod starih, pri svedočenju, mesto zakletve, stavljala ruka na taj deo tela, jer su oplodni organi smatrali kao simbol božanske moći); testes siigu-li (latinski testes singuli)pravo: v. singularitas testijum.

Reč Testes napisana unazad: setset i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. тестис сведок) пл. сведоци; алат. жлездани органи у којима се стварају мушке оплодне ћелије, мушке сполне жлезде, семници („сведоцима" су назване због тога што се код старих, при сведочењу, место заклетве, стављала рука на тај део тела, јер су оплодни органи сматрали као симбол божанске моћи); тестес сиигу-ли (лат. тестес сингули) прав. в. сингуларитас тестијум.

Slično: 
Testudo lat. testudo kornjača) ned. kornjač-nik ; vrsta zavoja koji se stavl...
Testifikacija svedočenje, posvedočenje, dokazivanje svedocima....
Testitis med. zapaljenje semenjaka . ...
Testis klasikus prav. verodostojan svedok. ...
Testirati za-veštati, pismeno izložiti svoju poslednju volju, napisati zavešt...
Testimonijui svedočanstvo, uverenje, potvrda....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači