Skip to main content

Tinkal značenje

šta znači Tinkal

Na latinici: Definicija i značenje reči Tinkal (malaj. tingkai)hemija: naziv za boraks u sirovom stanju.

Reč Tinkal napisana unazad: laknit i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (малај. тингкаи) хем. назив за боракс у сировом стању.

Slično: 
Tintnfiš zool. sepija, sipa . ...
Tintinabula pl. zvonca sa različitim zvukom na kojima se, kod orgulja, izvodi z...
Tinta tečna boja; tečnost u boji za pisanje, mastilo....
Tinktura tečna boja; bojenje, bojadisanje; u heraldici: heraldične boje; far...
Tinkal hem. naziv za boraks u sirovom stanju. ...
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači