Skip to main content

Tintnfiš značenje

šta znači Tintnfiš

Na latinici: Definicija i značenje reči Tintnfiš (nem. Tintenfisch)zoologija: sepija, sipa (glavonožac, morski mekušac sa ručicama lovkama na glavi).

Reč Tintnfiš napisana unazad: šifntnit i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нем. Тинтенфисцх) зоол. сепија, сипа (главоножац, морски мекушац са ручицама ловкама на глави).

Slično: 
Tintnfiš zool. sepija, sipa . ...
Tintinabula pl. zvonca sa različitim zvukom na kojima se, kod orgulja, izvodi z...
Tinta tečna boja; tečnost u boji za pisanje, mastilo....
Tinktura tečna boja; bojenje, bojadisanje; u heraldici: heraldične boje; far...
Tinkal hem. naziv za boraks u sirovom stanju. ...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači