Skip to main content

Tir-tet značenje

šta znači Tir-tet

Na latinici: Definicija i značenje reči Tir-tet (fr. tire-tete)hirurgija: klešta za vađenje glave deteta (kod porođaja).

Reč Tir-tet napisana unazad: tet-rit i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. тире-тете) хир. клешта за вађење главе детета (код порођаја).

Slično: 
Tir-fon hir. burgija za vr-šenje trepanacije; drveni zavrtanj za pričvršćiv...
Tir-tet hir. klešta za vađenje glave deteta . ...
Tirtej grčki elegijski pesnik u VII veku pre n. e. koji je svojim ratnim p...
Tirs engleska mera za tečnosti, = 42 galona = 190,830 1....
Tirocinijum prvo vreme vojničke službe, prvi pohod u rat; godine učenja, godine...
Tirotoksizam med. trovanje sirom....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači