Skip to main content

Tirada značenje

šta znači Tirada

Na latinici: Definicija i značenje reči Tirada (fr. tirade) rat. poduže mesto u nekom govoru koje se izgovara bez prekidanja, bujica reči; govorancije, prazno govorenje, zamlaćivanje; muz. v. pasaž.

Reč Tirada napisana unazad: adarit i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. тираде) рат. подуже место у неком говору које се изговара без прекидања, бујица речи; говоранције, празно говорење, замлаћивање; муз. в. пасаж.

Slično: 
Tir-fon hir. burgija za vr-šenje trepanacije; drveni zavrtanj za pričvršćiv...
Tir-tet hir. klešta za vađenje glave deteta . ...
Tirtej grčki elegijski pesnik u VII veku pre n. e. koji je svojim ratnim p...
Tirs engleska mera za tečnosti, = 42 galona = 190,830 1....
Tirocinijum prvo vreme vojničke službe, prvi pohod u rat; godine učenja, godine...
Tirotoksizam med. trovanje sirom....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači