Skip to main content

Tirajer značenje

šta znači Tirajer

Na latinici: Definicija i značenje reči Tirajer (fr. tirailleur) vojska: pešak u prvom borbenom redu (koji može da puca i bez komande), čarkaš; strelac (vrsta pešadije u francuskoj vojsci sastavljene od alžirskih urođenika).

Reč Tirajer napisana unazad: rejarit i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. тираиллеур) вој. пешак у првом борбеном реду (који може да пуца и без команде), чаркаш; стрелац (врста пешадије у француској војсци састављене од алжирских урођеника).

Slično: 
Tir-fon hir. burgija za vr-šenje trepanacije; drveni zavrtanj za pričvršćiv...
Tir-tet hir. klešta za vađenje glave deteta . ...
Tirtej grčki elegijski pesnik u VII veku pre n. e. koji je svojim ratnim p...
Tirs engleska mera za tečnosti, = 42 galona = 190,830 1....
Tirocinijum prvo vreme vojničke službe, prvi pohod u rat; godine učenja, godine...
Tirotoksizam med. trovanje sirom....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači