Skip to main content

Tirajirati značenje

šta znači Tirajirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Tirajirati (fr. tirailler) 1. vojska: puškara™ se, pucati bez reda, potrebe i uspeha; 2.trgovina: trasirati menice ovde-onde da bi se došlo do novca ili da bi se prikrila novčana neprilika.

Reč Tirajirati napisana unazad: itarijarit i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. тираиллер) 1. вој. пушкара™ се, пуцати без реда, потребе и успеха; 2. трг. трасирати менице овде-онде да би се дошло до новца или да би се прикрила новчана неприлика.

Slično: 
Tir-fon hir. burgija za vr-šenje trepanacije; drveni zavrtanj za pričvršćiv...
Tir-tet hir. klešta za vađenje glave deteta . ...
Tirtej grčki elegijski pesnik u VII veku pre n. e. koji je svojim ratnim p...
Tirs engleska mera za tečnosti, = 42 galona = 190,830 1....
Tirocinijum prvo vreme vojničke službe, prvi pohod u rat; godine učenja, godine...
Tirotoksizam med. trovanje sirom....
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači