Skip to main content

Tiranija značenje

šta znači Tiranija

Na latinici: Definicija i značenje reči Tiranija (od grčke reči: tyrannfs) vladavina i vlast tiranina; vlast do koje se došlo nezako-nitim i nasilnim putem;figurativno: svirepost, ugnjetavanje, zlostavljanje.

Reč Tiranija napisana unazad: ajinarit i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. тyраннфс) владавина и власт тиранина; власт до које се дошло незако-нитим и насилним путем; фиг. свирепост, угњетавање, злостављање.

Slično: 
Tir-fon hir. burgija za vr-šenje trepanacije; drveni zavrtanj za pričvršćiv...
Tir-tet hir. klešta za vađenje glave deteta . ...
Tirtej grčki elegijski pesnik u VII veku pre n. e. koji je svojim ratnim p...
Tirs engleska mera za tečnosti, = 42 galona = 190,830 1....
Tirocinijum prvo vreme vojničke službe, prvi pohod u rat; godine učenja, godine...
Tirotoksizam med. trovanje sirom....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači