Skip to main content

Tiranisati značenje

šta znači Tiranisati

Na latinici: Definicija i značenje reči Tiranisati (od grčke reči: tyrannos,od francuske reči: tyranniser) postupati svirepo, nasilnički, samovoljno, bezobzirno; zlostavljati, kinjiti, mučiti.

Reč Tiranisati napisana unazad: itasinarit i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. тyраннос, фр. тyраннисер) поступати свирепо, насилнички, самовољно, безобзирно; злостављати, кињити, мучити.

Slično: 
Tir-fon hir. burgija za vr-šenje trepanacije; drveni zavrtanj za pričvršćiv...
Tir-tet hir. klešta za vađenje glave deteta . ...
Tirtej grčki elegijski pesnik u VII veku pre n. e. koji je svojim ratnim p...
Tirs engleska mera za tečnosti, = 42 galona = 190,830 1....
Tirocinijum prvo vreme vojničke službe, prvi pohod u rat; godine učenja, godine...
Tirotoksizam med. trovanje sirom....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači