Skip to main content

Tiranski značenje

šta znači Tiranski

Na latinici: Definicija i značenje reči Tiranski (od grčke reči: tyrannikos) pr. nasilnički, nasilan, svirep, nemilosrdan, bezobziran, samovoljan, despotski, samodržački.

Reč Tiranski napisana unazad: iksnarit i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. тyранникос) пр. насилнички, насилан, свиреп, немилосрдан, безобзиран, самовољан, деспотски, самодржачки.

Slično: 
Tir-fon hir. burgija za vr-šenje trepanacije; drveni zavrtanj za pričvršćiv...
Tir-tet hir. klešta za vađenje glave deteta . ...
Tirtej grčki elegijski pesnik u VII veku pre n. e. koji je svojim ratnim p...
Tirs engleska mera za tečnosti, = 42 galona = 190,830 1....
Tirocinijum prvo vreme vojničke službe, prvi pohod u rat; godine učenja, godine...
Tirotoksizam med. trovanje sirom....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači