Skip to main content

Tiraž značenje

šta znači Tiraž

Na latinici: Definicija i značenje reči Tiraž (fr. tirage) vučenje;tipografija: štampanje; odštampana stvar; broj primeraka koji se štampaju (lista, knjige).

Reč Tiraž napisana unazad: žarit i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. тираге) вучење; тип. штампање; одштампана ствар; број примерака који се штампају (листа, књиге).

Slično: 
Tir-fon hir. burgija za vr-šenje trepanacije; drveni zavrtanj za pričvršćiv...
Tir-tet hir. klešta za vađenje glave deteta . ...
Tirtej grčki elegijski pesnik u VII veku pre n. e. koji je svojim ratnim p...
Tirs engleska mera za tečnosti, = 42 galona = 190,830 1....
Tirocinijum prvo vreme vojničke službe, prvi pohod u rat; godine učenja, godine...
Tirotoksizam med. trovanje sirom....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači