Skip to main content

Tireoidin značenje

šta znači Tireoidin

Na latinici: Definicija i značenje reči Tireoidin (od grčke reči: thyreoeides štitast)farmacija: sasušena ili u prah istucana tvar teleće ili škopčeve tiroidne žlezde, štitnja-če; upotrebljava se u organoterapiji protiv gušavosti, gojaznosti, Bazedovljeve bolesti i dr.;isto znači i tiraden.

Reč Tireoidin napisana unazad: nidioerit i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. тхyреоеидес штитаст) фарм. сасушена или у прах истуцана твар телеће или шкопчеве тироидне жлезде, штитња-че; употребљава се у органотерапији против гушавости, гојазности, Базедовљеве болести и др.; уп. тираден.

Slično: 
Tir-fon hir. burgija za vr-šenje trepanacije; drveni zavrtanj za pričvršćiv...
Tir-tet hir. klešta za vađenje glave deteta . ...
Tirtej grčki elegijski pesnik u VII veku pre n. e. koji je svojim ratnim p...
Tirs engleska mera za tečnosti, = 42 galona = 190,830 1....
Tirocinijum prvo vreme vojničke službe, prvi pohod u rat; godine učenja, godine...
Tirotoksizam med. trovanje sirom....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači