Skip to main content

Tirkiz značenje

šta znači Tirkiz

Na latinici: Definicija i značenje reči Tirkiz (fr. turquoise,od italijanske reči: turchese)Minerali: dragi kamen lepe modre boje i prilične tvrdoće; najlepši dolaze iz sev. Persije, većinom okruglo uglačani (naziv po tome što su prvi doneseni u Evropu iz Turske).

Reč Tirkiz napisana unazad: zikrit i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. турqуоисе, итал. турцхесе) мин. драги камен лепе модре боје и приличне тврдоће; најлепши долазе из сев. Персије, већином округло углачани (назив по томе што су први донесени у Европу из Турске).

Slično: 
Tir-fon hir. burgija za vr-šenje trepanacije; drveni zavrtanj za pričvršćiv...
Tir-tet hir. klešta za vađenje glave deteta . ...
Tirtej grčki elegijski pesnik u VII veku pre n. e. koji je svojim ratnim p...
Tirs engleska mera za tečnosti, = 42 galona = 190,830 1....
Tirocinijum prvo vreme vojničke službe, prvi pohod u rat; godine učenja, godine...
Tirotoksizam med. trovanje sirom....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači