Skip to main content

Tiroidna žlezda značenje

šta znači Tiroidna žlezda

Na latinici: Definicija i značenje reči Tiroidna žlezda (od grčke reči: thyreoeides štitast, thyreos štit, eidos oblik, vid, od latinske reči: glan-dula thyreoidea)anatomija: štitnjača, štitasta žlezda (krvnim sudovima veoma bogat organ vrata, ima u sebi joda koji luči neposredno u krv).

Reč Tiroidna žlezda napisana unazad: adzelž andiorit i sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (грч. тхyреоеидес штитаст, тхyреос штит, еидос облик, вид, нлат. глан-дула тхyреоидеа) знат. штитњача, штитаста жлезда (крвним судовима веома богат орган врата, има у себи јода који лучи непосредно у крв).

Slično: 
Tir-fon hir. burgija za vr-šenje trepanacije; drveni zavrtanj za pričvršćiv...
Tir-tet hir. klešta za vađenje glave deteta . ...
Tirtej grčki elegijski pesnik u VII veku pre n. e. koji je svojim ratnim p...
Tirs engleska mera za tečnosti, = 42 galona = 190,830 1....
Tirocinijum prvo vreme vojničke službe, prvi pohod u rat; godine učenja, godine...
Tirotoksizam med. trovanje sirom....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači