Skip to main content

Tiromant značenje

šta znači Tiromant

Na latinici: Definicija i značenje reči Tiromant (od grčke reči: tyros sir, mantis predskazi-vač, gatar) onaj koji tata u od sirijske reči:

Reč Tiromant napisana unazad: tnamorit i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. тyрос сир, мантис предскази-вач, гатар) онај који тата у сир.

Slično: 
Tir-fon hir. burgija za vr-šenje trepanacije; drveni zavrtanj za pričvršćiv...
Tir-tet hir. klešta za vađenje glave deteta . ...
Tirtej grčki elegijski pesnik u VII veku pre n. e. koji je svojim ratnim p...
Tirs engleska mera za tečnosti, = 42 galona = 190,830 1....
Tirocinijum prvo vreme vojničke službe, prvi pohod u rat; godine učenja, godine...
Tirotoksizam med. trovanje sirom....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači