Skip to main content

Titan značenje

šta znači Titan

Na latinici: Definicija i značenje reči Titan (od grčke reči: Titan) 1. gorostas, div, ispolin; 2. hem. element, atomska masa 47,90, redni broj 22, znak Ti, upotrebljava se u industriji čelika, a njegova jedinjenja za dobi-vanje žutih porculanskih boja i zelenih boja za mazanje.

Reč Titan napisana unazad: natit i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. Титан) 1. горостас, див, исполин; 2. хем. елемент, атомска маса 47,90, редни број 22, знак Ти, употребљава се у индустрији челика, а његова једињења за доби-вање жутих порцуланских боја и зелених боја за мазање.

Slično: 
Titulus posesionis prav. pravni osnov ili pravni početak državine, pravna radnja kojom...
Titulomanija strast za titulama, pomama za titulama. ...
Titulisati dati titulu. naimenovati, nazvati službenim ili po-časnim imenom ....
Titulatura puni naslov; puni naziv, puna titula; oslovljavanje službenim ili p...
Titularni koji ima samo titulu, počasni, npr. titularni predsednik počasni pr...
Titular onaj koji ima samo titulu, a ne i stvarni položaj koji ona označava...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači