Skip to main content

Titulomanija značenje

šta znači Titulomanija

Na latinici: Definicija i značenje reči Titulomanija (latinski titulus počasno ime, počasni naziv, od grčke reči: manfa pomama, strast, ludilo) strast za titulama, pomama za titulama.

Reč Titulomanija napisana unazad: ajinamolutit i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. титулус почасно име, почасни назив, грч. манфа помама, страст, лудило) страст за титулама, помама за титулама.

Slično: 
Titulus posesionis prav. pravni osnov ili pravni početak državine, pravna radnja kojom...
Titulomanija strast za titulama, pomama za titulama. ...
Titulisati dati titulu. naimenovati, nazvati službenim ili po-časnim imenom ....
Titulatura puni naslov; puni naziv, puna titula; oslovljavanje službenim ili p...
Titularni koji ima samo titulu, počasni, npr. titularni predsednik počasni pr...
Titular onaj koji ima samo titulu, a ne i stvarni položaj koji ona označava...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači