Skip to main content

Titulisati značenje

šta znači Titulisati

Na latinici: Definicija i značenje reči Titulisati (latinski titulus natpis, naslov; počasno ime, počasni naziv) dati titulu. naimenovati, nazvati službenim ili po-časnim imenom (pismeno ili usmeno).

Reč Titulisati napisana unazad: itasilutit i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. титулус натпис, наслов; почасно име, почасни назив) дати титулу. наименовати, назвати службеним или по-часним именом (писмено или усмено).

Slično: 
Titulus posesionis prav. pravni osnov ili pravni početak državine, pravna radnja kojom...
Titulomanija strast za titulama, pomama za titulama. ...
Titulisati dati titulu. naimenovati, nazvati službenim ili po-časnim imenom ....
Titulatura puni naslov; puni naziv, puna titula; oslovljavanje službenim ili p...
Titularni koji ima samo titulu, počasni, npr. titularni predsednik počasni pr...
Titular onaj koji ima samo titulu, a ne i stvarni položaj koji ona označava...
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači