Skip to main content

Titanit značenje

šta znači Titanit

Na latinici: Definicija i značenje reči Titanit (od grčke reči: Titan, nastavak -ites) 1.Minerali: veoma rasprostranjena ruda, ima je u eruptivnom kamenu i kristalastim škriljci-ma, silikat kalcijuma i titana; 2. vrsta jakog eksploziva.

Reč Titanit napisana unazad: tinatit i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. Титан, наставак -итес) 1. мин. веома распрострањена руда, има је у еруптивном камену и кристаластим шкриљци-ма, силикат калцијума и титана; 2. врста јаког експлозива.

Slično: 
Titulus posesionis prav. pravni osnov ili pravni početak državine, pravna radnja kojom...
Titulomanija strast za titulama, pomama za titulama. ...
Titulisati dati titulu. naimenovati, nazvati službenim ili po-časnim imenom ....
Titulatura puni naslov; puni naziv, puna titula; oslovljavanje službenim ili p...
Titularni koji ima samo titulu, počasni, npr. titularni predsednik počasni pr...
Titular onaj koji ima samo titulu, a ne i stvarni položaj koji ona označava...
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači