Skip to main content

Titanomahija značenje

šta znači Titanomahija

Na latinici: Definicija i značenje reči Titanomahija (od grčke reči: Titan, mache borba) borba Zevsova sa Titanima.

Reč Titanomahija napisana unazad: ajihamonatit i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. Титан, мацхе борба) борба Зевсова са Титанима.

Slično: 
Titulus posesionis prav. pravni osnov ili pravni početak državine, pravna radnja kojom...
Titulomanija strast za titulama, pomama za titulama. ...
Titulisati dati titulu. naimenovati, nazvati službenim ili po-časnim imenom ....
Titulatura puni naslov; puni naziv, puna titula; oslovljavanje službenim ili p...
Titularni koji ima samo titulu, počasni, npr. titularni predsednik počasni pr...
Titular onaj koji ima samo titulu, a ne i stvarni položaj koji ona označava...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači