Skip to main content

Titotelizam značenje

šta znači Titotelizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Titotelizam (eng. teetotal trezvenjački, koji se sasvim uzdržava od alkoholnih pića) načela i način života trezvenjaka.

Reč Titotelizam napisana unazad: maziletotit i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (енг. теетотал трезвењачки, који се сасвим уздржава од алкохолних пића) начела и начин живота трезвењака.

Slično: 
Titulus posesionis prav. pravni osnov ili pravni početak državine, pravna radnja kojom...
Titulomanija strast za titulama, pomama za titulama. ...
Titulisati dati titulu. naimenovati, nazvati službenim ili po-časnim imenom ....
Titulatura puni naslov; puni naziv, puna titula; oslovljavanje službenim ili p...
Titularni koji ima samo titulu, počasni, npr. titularni predsednik počasni pr...
Titular onaj koji ima samo titulu, a ne i stvarni položaj koji ona označava...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači