Skip to main content

Titr značenje

šta znači Titr

Na latinici: Definicija i značenje reči Titr (fr. titre) titula; isprava; hartija od vrednosti; finoća zlatnog ili srebrnog novca; stepen finoće svile;hemija: titr nekog rastvora: težina tvari rastvorene u određenoj zapremini rastvornog sredstva.

Reč Titr napisana unazad: rtit i sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. титре) титула; исправа; хартија од вредности; финоћа златног или сребрног новца; степен финоће свиле; хем. титр неког раствора: тежина твари растворене у одређеној запремини растворног средства.

Slično: 
Titulus posesionis prav. pravni osnov ili pravni početak državine, pravna radnja kojom...
Titulomanija strast za titulama, pomama za titulama. ...
Titulisati dati titulu. naimenovati, nazvati službenim ili po-časnim imenom ....
Titulatura puni naslov; puni naziv, puna titula; oslovljavanje službenim ili p...
Titularni koji ima samo titulu, počasni, npr. titularni predsednik počasni pr...
Titular onaj koji ima samo titulu, a ne i stvarni položaj koji ona označava...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači