Skip to main content

Titrirati značenje

šta znači Titrirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Titrirati (fr. titrer) 1. srediti, sređivati, razvrstati, razvrstavati, sortirati; naročito: sortirati svilu po finoći,to jest s obzirom na težinu i dužinu njenih konaca; 2.hemija: odrediti (ili: određivati) težinu tvari rastvorene u određenoj zapremini rastvornog sredstva.

Reč Titrirati napisana unazad: itarirtit i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. титрер) 1. средити, сређивати, разврстати, разврставати, сортирати; нарочито: сортирати свилу по финоћи, тј. с обзиром на тежину и дужину њених конаца; 2. хем. одредити (или: одређивати) тежину твари растворене у одређеној запремини растворног средства.

Slično: 
Titulus posesionis prav. pravni osnov ili pravni početak državine, pravna radnja kojom...
Titulomanija strast za titulama, pomama za titulama. ...
Titulisati dati titulu. naimenovati, nazvati službenim ili po-časnim imenom ....
Titulatura puni naslov; puni naziv, puna titula; oslovljavanje službenim ili p...
Titularni koji ima samo titulu, počasni, npr. titularni predsednik počasni pr...
Titular onaj koji ima samo titulu, a ne i stvarni položaj koji ona označava...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači