Skip to main content

Titula značenje

šta znači Titula

Na latinici: Definicija i značenje reči Titula (latinski titulus) 1. naslov, natpis (knjige, umetničkog dela i dr.); 2. naziv, predikat, koji nekome pripada po njegovom staležu, položaju ili zvanju, počasno ime, npr. grof, baron, ekselencija, gospodin, doktor itd; 3. prav. pravni razlog, razlog postojanja nekog prava, uzrok, izgovor; kao ti-tulo? (latinski quo titulo?) sa kakvim pravnim razlogom, iz kog razloga?; titule plelo ili toto (latinski titulo pleno, toto) sa punom ili potpunom titulom (na adresama); titu-lo premiso (latinski titulo praemisso) stavivši napred,to jest ispred imena, titulu.

Reč Titula napisana unazad: alutit i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. титулус) 1. наслов, натпис (књиге, уметничког дела и др.); 2. назив, предикат, који некоме припада по његовом сталежу, положају или звању, почасно име, нпр. гроф, барон, екселенција, господин, доктор итд; 3. прав. правни разлог, разлог постојања неког права, узрок, изговор; као ти-туло? (лат. qуо титуло?) са каквим правним разлогом, из ког разлога?; титуле плело или тото (лат. титуло плено, тото) са пуном или потпуном титулом (на адресама); титу-ло премисо (лат. титуло праемиссо) ставивши напред, тј. испред имена, титулу.

Slično: 
Titulus posesionis prav. pravni osnov ili pravni početak državine, pravna radnja kojom...
Titulomanija strast za titulama, pomama za titulama. ...
Titulisati dati titulu. naimenovati, nazvati službenim ili po-časnim imenom ....
Titulatura puni naslov; puni naziv, puna titula; oslovljavanje službenim ili p...
Titularni koji ima samo titulu, počasni, npr. titularni predsednik počasni pr...
Titular onaj koji ima samo titulu, a ne i stvarni položaj koji ona označava...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači