Skip to main content

Turacin značenje

šta znači Turacin

Na latinici: Definicija i značenje reči Turacin (od latinske reči: turacus) crvena bojena materija životinjskog porekla, sadrži bakar, dobija se od pera tropskoafričke ptice turako (bananožder).

Reč Turacin sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нлат. турацус) црвена бојена материја животињског порекла, садржи бакар, добија се од пера тропскоафричке птице турако (бананождер).


Turšija voće ili povrće ostavljeno u slanoj vodi ili sirćetu za zimu....
Turfiti prijatelj, ljubitelj konjskih trka. ...
Turnus utvrđen red po kome više lica jedno za drugim obavljaju neki posao,...
Turnman jax. vešto izvedeno okretanje konja....
Turnir 2. viteška utakmica u sred. veku sa kopljem i štitom, obično na konj...
Turnike 1. obrtni krst, na ulazima i prolazima, koji dopušta da se prolazi ...
Sve reči na slovo t