Skip to main content

Turšija značenje

šta znači Turšija

Na latinici: Definicija i značenje reči Turšija (pere. turS, turu§ kiselo,od turske reči: turgu) voće ili povrće ostavljeno u slanoj vodi ili sirćetu za zimu.

Reč Turšija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (пере. турС, туру§ кисело, тур. тургу) воће или поврће остављено у сланој води или сирћету за зиму.


Turšija voće ili povrće ostavljeno u slanoj vodi ili sirćetu za zimu....
Turfiti prijatelj, ljubitelj konjskih trka. ...
Turnus utvrđen red po kome više lica jedno za drugim obavljaju neki posao,...
Turnman jax. vešto izvedeno okretanje konja....
Turnir 2. viteška utakmica u sred. veku sa kopljem i štitom, obično na konj...
Turnike 1. obrtni krst, na ulazima i prolazima, koji dopušta da se prolazi ...
Sve reči na slovo t