Skip to main content

Turnir značenje

šta znači Turnir

Na latinici: Definicija i značenje reči Turnir (fr. tournoi,od italijanske reči:,od španske reči:, port. torneo,od nemačke reči: Turnier) 2. viteška utakmica u sred. veku sa kopljem i štitom, obično na konju; priređivali su ih na vladarskim dvorovima i u svečanim prilikama, a bile su strogo određene propisima (pravo uče-stvovanja imali su samo plemići); danas: nadmetanje, utakmica, npr. šahista.

Reč Turnir sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. тоурнои, итал., шп., порт. торнео, нем. Турниер) 2. витешка утакмица у сред. веку са копљем и штитом, обично на коњу; приређивали су их на владарским дворовима и у свечаним приликама, а биле су строго одређене прописима (право уче-ствовања имали су само племићи); данас: надметање, утакмица, нпр. шахиста.


Turšija voće ili povrće ostavljeno u slanoj vodi ili sirćetu za zimu....
Turfiti prijatelj, ljubitelj konjskih trka. ...
Turnus utvrđen red po kome više lica jedno za drugim obavljaju neki posao,...
Turnman jax. vešto izvedeno okretanje konja....
Turnir 2. viteška utakmica u sred. veku sa kopljem i štitom, obično na konj...
Turnike 1. obrtni krst, na ulazima i prolazima, koji dopušta da se prolazi ...
Sve reči na slovo t